• 001
 • 002
 • 003
 • 004
 • 005

-Godina gradnje:2008
-Izvođenje radova na rekonstrukciji magistralnog puta M2 Herceg Novi - Meljine, na ukupnoj dužini od 1.4 kilometra.
Rekonstrukcija podrazumeva rehabilitaciju postojećeg kolovoza, izradu dodatne saobraćajne trake i izradu potpornih zidova.
-Investitor:Vlada Crne Gore-Direkcija za saobracaj
-Mjesto:Opština Herceg Novi 

 • A001
 • rekonstrukcija_puta_meljine_001
 • rekonstrukcija_puta_meljine_002
 • rekonstrukcija_puta_meljine_003
 • rekonstrukcija_puta_meljine_004
 • rekonstrukcija_puta_meljine_005
 • rekonstrukcija_puta_meljine_006
 • rekonstrukcija_puta_meljine_007
 • rekonstrukcija_puta_meljine_008
 • rekonstrukcija_puta_meljine_009
 • rekonstrukcija_puta_meljine_010
 • rekonstrukcija_puta_meljine_011
 • rekonstrukcija_puta_meljine_012
 • rekonstrukcija_puta_meljine_013
 • rekonstrukcija_puta_meljine_014
 • rekonstrukcija_puta_meljine_015
 • rekonstrukcija_puta_meljine_016
 • rekonstrukcija_puta_meljine_017
 • rekonstrukcija_puta_meljine_018
 • rekonstrukcija_puta_meljine_019
 • rekonstrukcija_puta_meljine_020
 • rekonstrukcija_puta_meljine_021
 • rekonstrukcija_puta_meljine_022
 • rekonstrukcija_puta_meljine_023
 • rekonstrukcija_puta_meljine_024
 • rekonstrukcija_puta_meljine_025
 • rekonstrukcija_puta_meljine_026
 • rekonstrukcija_puta_meljine_027
 • rekonstrukcija_puta_meljine_028
 • rekonstrukcija_puta_meljine_029

Certificates

sertifikati

sertifikati

 

100 najvecih

COE2018

ASCON

References

Call us!

Kruso Ltd. looks up for number of various skilled workers.

Krušo D.O.O.
Servisna zona bb
Igalo
Montenegro

Telephone: +382 31 336 020
Fax: +382 31 336 019
e-mail: krusozona@t-com.me